Dura Vermeer richt zich specifiek op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en vrije tijd die zij vertaald willen zien in bouw of infrastructurele oplossingen. Van eenvoudig tot complex. Van kleinschalig tot groot.

Onze producten lopen uiteen van de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en multifunctionele centra tot het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en gronden, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van wegen, het ontwerpen en bouwen van kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels), het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen, het bouwen en onderhouden van spoorwegen en het saneren van vervuilde gronden. Via advies- en ingenieursbureau Advin kunnen wij onze klanten een dienstverlening aanbieden op het gebied van engineering van bouw- en infraprojecten.

Ons productportfolio is uitgebreid met bijzondere toepassingen op het gebied van duurzame energie (warmte/koude-opslag), afvalmanagement (ondergronds afvaltransportsysteem), waterproblematiek (bouwen op en met water), betaalbaar wonen (PCS-woningbouwconcept), renovatieconcept (Duurzaam Verbeteren) en mobiliteit (asfalt op de rol, milieuvriendelijk asfalt).

Met meer dan honderdvijftig jaar ervaring in bouw en infrastructuur kunnen klanten van ons bouwoplossingen verwachten die enerzijds vertrouwd en anderzijds vernieuwend zijn en zich onderscheiden door een klantgerichte aanpak binnen gestelde budgetten en deadlines. Door onze sterke lokale aanwezigheid en onze cultuur van samenwerking kunnen wij goed inspelen op de bijzondere behoeften van klanten in de regio’s waar wij actief zijn. Onze verschillende vestigingen zijn erop ingericht om optimaal te blijven leren van elkaars specialiteiten en deskundigheid.